Українською  English Головна сторінкаГоловна сторінка    Мапа сайтуМапа сайту    КонтактиКонтакти
Про проект
Новини та події
Напрацювання Проекту ЄС "Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні"
Пілотні регіони
Огляди
Законодавство
Твінінг та партнерство лікарень
Словник
Фотогалерея
Відеогалерея
Посилання
Контакти
Створення та реєстрація комунальних некомерційних медичних підприємств: зразки документів
Глосарій термінів з якості та стандартизації медичної допомоги
Головна    Про проект    Складові    Планування системи вторинної медичної допомоги та управління галуззю

Планування системи вторинної медичної допомоги та управління галуззю

Серед запланованих результатів виконання Компоненту 2 "Планування системи вторинної медичної допомоги та управління галуззю" передбачається, по-перше, вдосконалення процесів управління та регулювання у вторинному секторі охорони здоров’я; по-друге, практичне застосування більш досконалих моделей управління на цьому рівні; по-третє, розробка стратегій щодо інформаційних систем та стандартів внутрішнього менеджменту та моніторингу, які стосуються діяльності медичних закладів вторинного рівня.

Конкретні результати:

• Створення регіональних бізнес-планів для медичних закладів вторинного рівня в кожній з трьох пілотних областей;
• Формування відповідного підходу до державних витрат та фінансового планування;
• Розробка найкращих підходів до управління галуззю вторинної медичної допомоги в Україні;
• Планування системи направлень до лікарні та застосування цієї системи на практиці;
• Рекомендації щодо моніторингу системи вторинної медичної допомоги;
• Вдосконалення підходу до інформаційних та комунікаційних технологій у сфері охорони здоров’я.

Як ми досягнемо цього?

По-перше, роботу проекту буде спрямовано на створення потенціалу та формування необхідних навичок управлінських кадрів системи охорони здоров’я у кожній області. Це досягатиметься через організацію навчання робочих груп, проведення семінарів, наукових відряджень та тренінгів. Практична діяльність спиратиметься на ситуаційний аналіз та оцінку потреб. В результаті буде створено нову формулу розподілу повноважень та відповідальності на обласному рівні вторинної медичної допомоги. Отже, будуть встановлені нові співвідношення між первинним, вторинним і третинним рівнем охорони здоров’я.

Для реалізації перелічених вище завдань експерти Проекту проаналізують планові показники, що забезпечують фінансово виправданий та збалансований підхід до реструктуризації лікарняних закладів з огляду на потреби в медичних послугах (демографічні та епідеміологічні показники), а також потужність мережі лікарняних закладів (спектр послуг, продуктивність і доступність). На основі цих даних буде сформовано оцінку теперішньої ситуації та вироблено рекомендації до змін.

Ці дані слугуватимуть основою для розробки рекомендацій щодо покращення структурної організації галузі та вдосконалення нормативів її діяльності. З цією метою експерти Проекту зроблять наступне:

• Сформулюють завдання для комплексного планування (мастер-плану) у регіональних мережах закладів вторинного рівня;
• Розроблять та застосують на практиці найбільш суттєві елементи системи переведення пацієнтів з одного лікарняного закладу до іншого, що забезпечить безперервність процесу лікування;
• Створять фінансово виправданий та збалансований підхід до реструктуризації лікарень за допомогою вдосконалення нормативів планування (з огляду на політику планування в галузі державних фінансів); і, нарешті;
• Надаватимуть юридичні консультації стосовно змін у нормативній базі, необхідних для перебігу процесу реформування вторинної медичної допомоги

Ця ініціатива отримає продовження через надання допомоги у стратегічному плануванні розвитку галузі на рівні області. План дій у цій сфері складається з двох частин. Перша включає розробку комплексних планів на рівні обласних лікарень та мереж лікарняних закладів, друга – роботу над фінансовим плануванням та системою державних витрат на рівні вторинних медичних закладів обласного рівня.

Нарешті, остання складова цього компоненту включає в себе питання технічного оснащення вторинної системи охорони здоров’я, зокрема:

• Оцінку європейських ініціатив у сфері інформаційного забезпечення у галузі охорони здоров’я та можливості їх застосування в Україні;
• Створення планів, які стосуються безперешкодного обміну медичною інформацією між Україною та країнами ЄС, а також довгострокового співробітництва у цій галузі;
• Розробку стратегії запровадження ІТ у галузі;
• Передачу результатів дослідження у сфері ІТ до відповідних установ.

В рамках цього Компоненту ми також допомагатимемо місцевим органам влади, які відстоюватимуть інтереси галузі, і іншим зацікавленим особам, які надаватимуть матеріальну підтримку галузі вторинної медичної допомоги.

  EposEcorysNI-CO
Проект фінансується Європейським Союзом Проект виконується консорціумом EPOS спільно з ECORYS та NI-CO
     

Погляди, відображені у цій публікації, не обов'язково збігаються з поглядами Європейської Комісії