Українською  English Головна сторінкаГоловна сторінка    Мапа сайтуМапа сайту    КонтактиКонтакти
Про проект
Новини та події
Напрацювання Проекту ЄС "Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні"
Пілотні регіони
Огляди
Законодавство
Твінінг та партнерство лікарень
Словник
Фотогалерея
Відеогалерея
Посилання
Контакти
Створення та реєстрація комунальних некомерційних медичних підприємств: зразки документів
Глосарій термінів з якості та стандартизації медичної допомоги
Головна    Пілотні регіони    Полтава

Полтава

Демографічна ситуація
Розвиток системи охорони здоров’я Полтавщини

Полтавська область - це одна iз 25 областей України, яка розташована на лiвому березi Днiпра, його середнiй течiї, i займає площу 28,8 тис.кв.км. Протяжнiсть територiї з пiвночi на пiвдень 213,5 км, а iз заходу на схiд 245 км.

Демографічна ситуація

На 1 грудня 2007 року чисельність наявного населення міста за оцінкою становила 303696 осіб. У січні–листопаді  2007 року народилося 2351 особа, а померло 3830 осіб, що відповідно на 2,4% та на 0,4 % менше, ніж було зафіксовано у січні–листопаді 2006 року.
 
За кiлькiстю населення Полтавщина займає 11 мiсце серед областей України i на її територiї проживає близько 1700 тис. чоловiк. Нацiональний склад населення однорiдний, українцiв близько 90%. Густота населення 60 чоловiк на кв.км. Приблизно 1000 тис. чоловiк населення областi це жителi мiст. Вiкова структура i мiського, i сiльського населення областi характеризується постарiнням. Жiноче населення переважає над чоловiчим. В областi налiчується 1858 сiл i 36 мiських поселень.

Природний рух населення за січень–листопад2007 року

 

Всього, осіб

Січень–листопад 2007р. у % до січня–листопада 2006р.

На 10001 осіб

січень–листопад 2007р.

січень–листопад 2006р.

січень–листопад 2007р.

січень–листопад 2006р.

Кількість народжених

2351

2409

97,6

8,4

8,6

Кількість померлих

3830

3847

99,6

13,7

13,7

у т.ч. дітей віком до
1 року

22

20

110,0

2

2

Природне скорочення населення

1479

1438

102,9

5,3

5,1

Кількість шлюбів

3122

2773

112,6

11,2

9,9

Кількість розлучень

1341

1318

101,7

4,8

4,7

________________
1 Показники наводяться у перерахунку за рік.
2 Розрахунок коефіцієнта смертності дітей віком до 1 року проводити недоцільно в зв’язку з низькою народжуваністю.

Розвиток системи охорони здоров’я Полтавщини

Діяльність медичних установ області спрямована на подальше виконання стратегічних завдань, визначених указами Президента України, постановами Уряду, іншими нормативними документами, наказами МОЗ України, розпорядженнями голови облдержадміністрації з питань охорони здоров'я.

На цей час на Полтавщині повністю збережено мережу лікувально-профілактичних закладів та необхідний кадровий потенціал.

Станом на 01.07.06р. жителі області в повному обсязі отримують всю необхідну медичну допомогу в 47 обласних спеціалізованих закладах, 14 міських лікарнях, 2 дитячих міських лікарнях, 2 пологових будинках, 3-х поліклініках, 8 стоматологічних поліклініках, 5 самостійних станціях швидкої медичної допомоги і 33 відділеннях швидкої медичної допомоги, 25 центральних районних лікарнях, 9 районних. 60 дільничних лікарнях, 172 лікарських амбулаторіях (в тому числі 100 сімейних), 746 ФАПах та 61 здоровпунктах.

Всього в лікувально-профілактичних закладах області станом на 01.07.06р. розгорнуто 12994 ліжок, забезпеченість населення ліжками складає 84,0 на 10 тисяч населення (по Україні за 2005р. 87,16).

Минулого року в області в усіх лікувально-профілактичних закладах області проліковано більше 320 тис. хворих, проведено понад 76 тис. хірургічних операцій.

В практику лікувально-профілактичних закладів широко впроваджуються новітні технології – денні стаціонари в поліклініках і стаціонари вдома, що дає можливість зберегти обсяги та доступність стаціонарної медичної допомоги.

В області постійно проводиться робота з першочергового укомплектування кадрами закладів сільської місцевості. З цією метою спільно з Українською медичною стоматологічною академією та Полтавським базовим медичним коледжем організовуються зустрічі головних лікарів районів з випускниками щодо відбору їх для роботи в районах.

Це дало змогу щорічно понад 50% випускників ВУЗів і 80% випускників медичних училищ направити в сільську місцевість.

Проведена робота дала можливість укомплектувати фізичними особами посади лікарів по області за 2005р. на 84,1% (по Україні за 2005р. 80,7%), середніми медичними працівниками на 99,9% (по Україні 97,6%).

Слід зазначити, що по заробітній платі медики і надалі займають одне з останніх місць у державі. Так, її середній розмір майже удвічі менший від середньої зарплати у промисловості (564 грн. та 1067,5 грн.).

В області за підтримки органів виконавчої влади і місцевого самоврядування здійснюється значна робота щодо реального впровадження профілактичних технологій в практику. Одним із його елементів є наближення лікарської допомоги до населення шляхом відкриття амбулаторій у населених пунктах з населенням понад 1000 чоловік, а при оптимізації роботи великих дільниць стоїть завдання відкриття закладів у населених пунктах з населенням понад 500.

Проведена робота дала можливість за останні роки 5 років збільшити майже в рази кількість амбулаторно-поліклінічних закладів у сільській місцевості.

Поліпшення медичного обслуговування населення залежить у першу чергу від зміцнення первинної ланки охорони здоров'я, основою якої є розвиток інституту сімейного лікаря. Передбачається розвиток мережі економічно ефективних організаційних форм медичного обслуговування з розширенням діапазону медичних послуг та вдосконаленням ресурсно-нормативної бази в умовах реорганізації надання первинної медичної допомоги та її переходу до загальної лікарської практики – сімейної медицини.

На цей час підготовлено 320 лікарів і 669 медичних сестер сімейної медицини, функціонує 178 закладів сімейної медицини(152 заклади(85,3%) в сільських районах), в поточному році відкрито 20. Показник охоплення населення наданням медичної допомоги за принципом сімейного лікаря зріс із 41,6% у 2005р. до 49,3% у 2006р.

Для подальшого розвитку інституту сімейної медицини необхідно вирішити питання забезпечення житлом медичних працівників і оснащення лікарських амбулаторій, створення Національної програми розвитку сімейної медицини, яка б передбачила централізоване забезпечення обладнанням закладів первинної медико-санітарної допомоги, внести кардинальні зміни в систему оплати праці сімейних лікарів у законодавчому порядку, (в сільській місцевості переведення первинної ланки медичної допомоги на засади сімейної медицини стримується нормами Бюджетного Кодексу України), а особливо розмежування бюджету, запровадження економічних важелів впливу на кінцевий результат діяльності медичних працівників первинної ланки.

Показник дитячої смертності в області за 8 міс. поточного року склав 7.2, що значно нижче державного показника. Відсутня материнська смертність.

В області широко впроваджуються інноваційні технології – протоколи доказової медицини. Зокрема, денні стаціонари при амбулаторно-поліклінічних закладах, стаціонари вдома, стаціонари одного дня тощо.

Залишається напруженою епідеміологічна ситуація по захворюваності на туберкульоз. Незадовільною залишається матеріально-технічна база обласного тубдиспансеру, що є найгіршою в Україні. В результаті будівництва, яке ведеться з 1993 року, в 2004р. було введено в дію лише поліклініку на 240 відвідувань у зміну, а будівництво стаціонару на 210 ліжок, у зв’язку з відсутністю коштів, призупинено. Для завершення будівельних робіт всього комплексу необхідно 27,8 млн. грн., а на оснащення обладнанням –13,5 млн. грн.

Партнери

Етапи виконання проекту

Офіс проекту

Твінінг та партнерство лікарень

Новини

  EposEcorysNI-CO
Проект фінансується Європейським Союзом Проект виконується консорціумом EPOS спільно з ECORYS та NI-CO
     

Погляди, відображені у цій публікації, не обов'язково збігаються з поглядами Європейської Комісії