Українською  English Головна сторінкаГоловна сторінка    Мапа сайтуМапа сайту    КонтактиКонтакти
Про проект
Новини та події
Напрацювання Проекту ЄС "Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні"
Пілотні регіони
Огляди
Законодавство
Твінінг та партнерство лікарень
Словник
Фотогалерея
Відеогалерея
Посилання
Контакти
Створення та реєстрація комунальних некомерційних медичних підприємств: зразки документів
Глосарій термінів з якості та стандартизації медичної допомоги
Головна    Про проект    Складові    Організаційний та кадровий розвиток

Організаційний та кадровий розвиток

Реформа вторинної медичної допомоги (ВМД) неможлива без залучення достатнього обє’му інвестицій, спрямованих на розвиток кадрових ресурсів та вдосконалення організації управління галуззю на місцевому, регіональному та національному рівнях. Відповідно до загальної мети проекту, діяльність компоненту «Організаційний та кадровий розвиток» буде сфокусовано на запровадженні саме організаційних змін та розвитку управлінських кадрів, а не формуванні клінічних навичок.

В рамках цього компоненту експерти проекту сприятимуть реформі ВМД шляхом розробки стратегічних прогнозів щодо кількісних та якісних потреб системи ВМД у кадрових ресурсах та комплексного підходу щодо задоволення цих потреб. Національна стратегія кадрового розвитку (кадрова політика), яка наразі знаходиться на стадії розробки, буде випробувана принаймні у двох пілотних регіонах проекту.

Водночас у закладах дипломної та післядипломної медичної освіти відбуватиметься розробка, тестування та поширення сучасного методологічного інструментарію, спрямованого на розвиток професійних навичок адміністраторів системи охорони здоров‘я (ОЗ) та керівників лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ). Ці заходи допоможуть поширити досягнення проекту і забезпечити їх усталеність навіть після завершення терміну його реалізації.

Підкомпонент 4.1. Оцінка розвитку потенціалу управління в системі ВМД

Важливою передумовою для розвитку кадрових ресурсів, необхідних для надання високоякісних медичних послуг в системі ВМД, є наявність закладів дипломної та післядипломної медичної освіти, які розуміють як реальні, так і стратегічні потреби галузі, існуючі можливості та потенційні проблеми, пов’язані з процесом реформування ВМД в Україні. Зазначені освітні заклади повинні бути готовими відмовитись від автоматичного копіювання застарілих принципів і перейти до задоволення визначених потреб (попиту), продуктивного використання можливостей та подолання можливих перешкод. Оцінкою існуючих освітніх закладів щодо їх здатності задовольняти попит потенційних клієнтів буде безпосередньо займатися Робоча група з питань організаційного та кадрового розвитку. Водночас будуть встановлені робочі контакти із найбільш перспективними закладами освіти, співпраця з якими буде проводитися на партнерських засадах. Працівники таких закладів матимуть можливість підвищувати кваліфікацію на робочому місці, беручи участь у роботі проекту.

Підкомпонент 4.2. Оцінка потреб розвитку кадрових ресурсів ВМД

Робота, запланована у рамках цього підкомпоненту, буде зосереджена на аналізі переваг та недоліків існуючої в Україні системи професійної підготовки адміністраторів системи ОЗ та керівників ЛПЗ; критеріями вказаного аналізу виступатимуть (а) база вмінь професійної управлінської компетенції, (б) практика управління персоналом та (в) система професійної підготовки та освіти (вузівська та підвищення кваліфікації). З огляду на технічне завдання проекту ЄС, наголос робитиметься на оцінці саме управлінської, а не медичної компетенції. Увага приділятиметься і такій актуальній для системи охорони здоров’я України проблемі як відтік висококваліфікованих кадрів та науковців за кордон.

Підкомпонент 4.3. Розробка національної стратегії кадрового розвитку в системі ВМД

Результати дослідження існуючих можливостей та потреб розвитку кадрових ресурсів галузі, запланованого у рамках підкомпонентів 4.1 та 4.2, будуть використані робочою групою з питань організаційного та кадрового розвитку для розробки Національної стратегії кадрового розвитку. Окрім того, буде розроблено принаймні дві стратегії управління кадровими ресурсами на регіональному рівні, а також план реалізації цих стратегій, який виконуватиме роль організаційного та методологічного посібника для фахівців з управління та фінансування. До змісту посібника, зокрема, входитимуть і рекомендації щодо запровадження необхідних змін до нормативно-правової бази.

Підкомпонент 4.4. Розробка кваліфікаційних вимог, навчальних програм та матеріалів на підтримку реформи управління в системі ВМД

Дані стосовно потреб вдосконалення практики управління, отримані у рамках підкомпоненту 4.2., будуть використані експертами проекту та фахівцями з закладів освіти – партнерами проекту для створення професійних кваліфікаційних характеристик, навчальних планів та учбових матеріалів, необхідних для забезпечення ефективної роботи адміністраторів системи ОЗ та керівників ЛПЗ у сучасному секторі ОЗ. Учбові матеріали будуть суттєво вдосконалені після пробного тестування, що проводитиметься серед адміністраторів системи ОЗ та керівників ЛПЗ у пілотних регіонах. Пряма участь працівників ключових освітніх закладів – партнерів проекту на всіх стадіях його впровадження - сприятиме підвищенню ефективності та дієвості управління та забезпечить усталеність позитивного ефекту від запровадження напрацювань Проекту.

  EposEcorysNI-CO
Проект фінансується Європейським Союзом Проект виконується консорціумом EPOS спільно з ECORYS та NI-CO
     

Погляди, відображені у цій публікації, не обов'язково збігаються з поглядами Європейської Комісії