Українською  English Головна сторінкаГоловна сторінка    Мапа сайтуМапа сайту    КонтактиКонтакти
Про проект
Новини та події
Напрацювання Проекту ЄС "Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні"
Пілотні регіони
Огляди
Законодавство
Твінінг та партнерство лікарень
Словник
Фотогалерея
Відеогалерея
Посилання
Контакти
Створення та реєстрація комунальних некомерційних медичних підприємств: зразки документів
Глосарій термінів з якості та стандартизації медичної допомоги
Головна    Пілотні регіони    Харків

Харків

Загальні відомості
Адмінстративний устрій області
Характеристика демографічної ситуації (Станом на 01.01.2007 р)
Загальні тенденції стану здоров’я населення
Галузь охорони здоров’я області
Відомості про пілотні райони

Загальні відомості

Обласний центр - м Харків
Територія області - 31,4 тис. кв. км
Населення області - на 01.01.2007р. - 2 796,5 тис
в тому числі:

 • міське - 2215,5 тис , 79,2%
 • сільське - 581,0 тис, 20,8%
 • по м. Харків – 1441,6 тис
 • по Харківській області -2796,5 тис

Територія області — 31,4 тис. км, що складає 5,2 % території України. Область характеризується великою компактністю, що в умовах рівнинного рельєфу вельми сприяє розвитку внутріобласних господарських зв'язків.

Адмінстративний устрій області

Кількість адміністративно - територіальних одиниць:

Районів

27

міст обласного значення

7

районів у містах

9

міст районного значення        

10

селищ міського типу                

61

населених пунктів

1761, в тому числі: міських - 78, сільських - 1683

Характеристика демографічної ситуації (Станом на 01.01.2007 р)

За останні 5 років загальна чисельність населення області скоротилася на 3,4%, а сільського населення – на 5% і станом на 01.01.2007р. становила 2 млн 796,5 тис. мешканців, у тому числі сільських мешканців – 581,0 тис.

Частка сільського населення становить 20,8%, відповідно міського – 79,2%. У статевій структурі переважають жінки (54,3%).

Демографічне навантаження по області становить 676,6 особи непрацездатного віку на 1 тис. осіб працездатного віку.

Таблиця 1.

Розподіл населення Харківської області за віком (2000-2007 рр)

 

Розподіл
постійного
населення
за віком
на початок
року,
тис.осіб

у тому числі у віці:

0-14 років

15-24 роки

25-44 роки

45-64 роки

65 і
понад років

молодшому
за
праце-
здатний

праце-
здатному

старшому
за
праце-
здатний

2000

2951.3

465.1

459.5

855.6

762.7

408.4

510.8

1734.8

705.7

2001

2921.8

439.7

462.1

850.3

762.3

407.4

483.4

1741.4

697

2002*

2895,8**

412.7

464.7

839.5

758.3

416

457.1

1736.9

697.2

2003

2872.3

390

470.9

835.5

741.4

434.5

432.7

1751

688.6

2004

2851.1

371.3

471.4

828.9

731

448.5

411

1758.7

681.4

2005

2832.7

357.3

469.4

822.9

723.9

459.2

393.8

1759.1

679.8

2006

2813.4

345

460.9

819

726.2

462.3

379.3

1758

676.1

2007

2796.5

336.3

451

817

728.9

463.3

368.6

1749.6

678.3*За даними Всеукраїнського перепису населення станом на 5 грудня 2001 року.
**Вік не вказано 4,6 тис.осіб

 

 

Основним чинником скорочення чисельності населення області та його постаріння є депопуляція. Внаслідок щорічного перевищення числа померлих над кількістю народжених за останні 5 років область втратила 121,5 тис. осіб, або в середньому 24,4 тис. за рік.

Протягом останніх 5 років залишаються стабільно високими показники смертності населення і коливаються в межах 16,0–16,2 на 1 тис. населення.: Перше місце у структурі причин смертності посідають хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – нещасні випадки та травми.

Таблиця 2.

Динаміка основних демографічних показників у Харківській області 2000-2007 рр

 

Кількість народжених, осіб

Частка дітей народжених жінками, які не перебували у зареєстрованому шлюбі, %

Кількість померлих, осіб

Природний приріст населення, осіб

Міграція населення за межі регіону приріст, (-скорочення)населення, тис.осіб

Кількість зареєстрованих шлюбів, одиниць

Кількість зареєстрованих розлучень, одиниць

2000

19939

22.5

48468

-28529

-0.1

16636

13780

2001

19514

23.1

45829

-26315

0

19074

12685

2002

20679

23.9

46454

-25775

2.7

19462

12335

2003

21510

25

46765

-25255

4.1

22779

11606

2004

22782

25.6

46778

-23996

5.7

16161

11049

2005

22451

26.9

46941

24490

5.1

19667

11620

2006

24025

26

45496

-21471

4.6

20507

11454

Відмічається тенденція до зниження показника малюкової смертності, який становить 7,7 на 1 тис. народжених живими (2002 р. – 8,6). Основними причинами смерті дітей віком до 1 року залишаються окремі стани, що виникають у перинатальному періоді (44,0%), вроджені вади розвитку (25,3%), зовнішні причини смертності (8,3%), хвороби органів дихання (6,7%).

Середня тривалість життя населення становила 68,6 року (чол. – 63,0, жін. – 74,3) проти 67,7 року – у 1990 р.

Загальні тенденції стану здоров’я населення ( на 01.01.2007р)

У 2006 р. зареєстровано 5,5 млн захворювань, у тому числі вперше – 2,2 млн, або 40,0%. Показник поширеності хвороб становить 195611,2 на 100 тис. населення, захворюваності – 79251,1 на 100 тис. населення.

Поширеність хвороб серед сільського населення становить 167425,2 на 100 тис. сільських мешканців, захворюваності – 62789,8 на 100 тис. сільських мешканців.

Показники поширеності та захворюваності серед дитячого населення становили 2016,0 та 1469,6 на 100 тис. дитячого населення відповідно.

У структурі поширеності за класами хвороб провідні місця посідають хвороби системи кровообігу (29,4%); хвороби органів дихання (17,8%); хвороби органів травлення (10,9% ) та хвороби кістково-м’язової системи (6,2%).

Структура первинної захворюваності за класами хвороб: перше місце – хвороби органів дихання (34,9%), друге – хвороби системи кровообігу (11,5%), третє – хвороби сечостатевої системи (7,5%), четверте – травми (5,9%).

Таблиця 3.

Динаміка захворюваності населення Харківської області (2000-2007 рр)

 

Кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань

всього,
тис.

у тому числі:

ново-
утво-
рення

хвороби
нервової
системи(1)

хвороби
системи
крово-
обігу

хвороби
органів
дихання

хвороби
шкіри
та
підшкір-
ної
клітко-
вини

хвороби
кістково-
м’язової
системи і
сполучної
тканини

хвороби
сечо-
статевої
системи

уроджені
аномалії
(вади
розвитку),
дефор-
мації та
хромо-
сомні
пору-
шення

травми,
отруєння
та деякі
інші
наслідки
дії
зовнішніх
причин

травми,
отруєння
та деякі
інші
наслідки
дії
зовнішніх
причин

2000

1744.5

23.7

40.4

85.3

732

123.7

79.8

97.5

2.7

141.3

141.3

2001

1749.4

24.1

42.1

107.2

764.8

125.4

82.4

99.5

2.8

134.3

134.3

2002

1701.4

22.6

42.3

128.7

670.9

122.3

82.9

98.3

2.4

131.9

131.9

2003

1891.8

27.6

52.3

183.4

736.3

116.6

89.6

108.5

2.5

133.7

133.7

2004

2326.3

36.3

65

259.4

816.9

152.4

115.3

154.1

2.9

130.5

130.5

2005

2312.3

36.4

65.1

271.2

824

142.5

114.1

177.2

3.1

129.9

129.9

2006

2216.3

37.4

67

255.3

772.8

125.2

113.8

166.3

3.2

 

129.2

(1) Згідно з МКХ-10, починаючи з 1999 р., з класу хвороб нервової системи й органів чуття вилучені та сформовані в окремі класи хвороби ока та його придаткового апарату і хвороби вуха та соскоподібного відростка.

Галузь охорони здоров’я області

Галузь охорони здоров’я області (станом на 01.01.2007 р) представлена 1587 закладами охорони здоров’я різних форм власності та рівнів підпорядкованості. В області функціонує 64 заклади охорони здоров’я обласного підпорядкування; 23 заклади охорони здоров’я міського підпорядкування; 49 медичних закладів районного підпорядкування (райони м.Харкова); 862 заклади охорони здоров’я районів області; 12 науково-дослідних інститутів НАН, АМН, МОЗ України, Міністерства праці і соціального захисту населення України; 2 спеціалізовані МСЧ, безпосередньо підпорядковані МОЗ України; мережа закладів медичної служби Південної залізниці; військовий гарнізонний шпиталь; медичні служби МВС та СБУ України у Харківській області; 5 санаторіїв ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”. Працює 188 приватно практикуючих лікарів та 156 недержавних медичних закладів. Змінено господарсько-правовий статус 2-х центральних районних лікарень (Близнюківської, Золочівської) від комунальних закладів охорони здоров’я до комунальних некомерційних підприємств.

Таблиця 4.

Заклади охорони здоров'я Харківської області

 

Кількість лікарняних закладів, одиниць

Кількість лікарняних ліжок

Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів,
 одиниць

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів

всього,тис.

на 10 000 населення

Всього (тис.відвідуваньза зміну)

на 10 000 населення

2000

212

29

99.3

387

57.2

195.8

2001

193

29.2

100.9

405

57.9

200.2

2002

173

29

101.2

430

57.8

201.4

2003

154

28.7

100.6

478

58

203.6

2004

146

28

99

523

60.5

213.5

2005

145

27.8

98.7

515

60.9

216.3

2006

146

27.5

98.2

511

60.9

217.9

В області працює 49169 медичних працівників, у тому числі 11163 лікарі та 24282 молодші медичні працівники.

Мережа лікувально-профілактичних закладів

Найменування установ

2006

Обласні лікарні

1

Обласні дитячі лікарні

2

Міські лікарні

32

Дитячі міські лікарні

4

Міська лікарня швидкої медичної допомоги

1

Госпіталь для ІВВ

1

Спеціалізовані лікарні

7

Центральні районні лікарні

25

Дільничні лікарні

18

Пологові будинки

7

Психіатричні лікарні

3

Наркологічні лікарні

1

Госпрозрахункові лікарні (косметологічна)

1

Клініки науково-дослідних інститутів

2

Диспансери

25

Поліклініки

26

Дитячі поліклініки

11

Амбулаторії міські

19

Амбулаторії сільські,:

235

у тому числі:

 

- амбулаторії сімейного лікаря

249

Стоматологічні поліклініки

12

у тому числі:

 

- для дітей

1

Лікарські здоров пункти

18

Фельдшерські здоров пункти

57

Санаторії

10

ФАПи

530

Центри здоров’я

2

Станції переливання крові

1

Станції швидкої допомоги

38

Бюро судмедекспертизи

1

Будинки дитини

4

Санепідемстанції

48

у тому числі:

 

на залізничному транспорті

6

Дезінфекційна станція

1

Центр по профілактиці та боротьбі зі Снідом

1

Показник забезпеченості лікарями становить 39,0 на 10 тис. населення, молодшим медичним персоналом – 86,8 на 10 тис. населення. Показник укомплектованості штатних посад лікарів становить 78,2%, молодших медичних працівників – 92,5%

В області функціонує 22754 цілодобові ліжка, показник забезпеченості ліжками дорівнює 81,4 на 10 тис. населення ( для закладів, підпорядкованих МОЗ України). Ліжко у 2006 році працювало 332 дні, а середній термін перебування на ліжку становив 12,7 дня.

Відомості про пілотні райони

Територія, кількість рад і населених пунктів

Найменування району

Територія в тис. кв. км

Кількість рад

Кількість населених пунктів

міських

селищ-них

сільсь-ких

міст

селищ міського типу

сільських населених пунктів

Балаклійський

2

1

3

20

1

3

65

Барвінківський

1,4

1

 

12

1

 

59

Близнюківський

1,4

 

1

19

 

1

97

Богодухівський

1,2

1

2

20

1

2

75

Борівський

0,9

 

1

9

 

1

38

Валківський

1

1

2

17

1

2

99

Великобурлуцький

1,2

 

2

16

 

2

82

Вовчанський

1,9

1

3

23

1

3

91

Дворічанський

1,11

 

1

13

 

1

54

Дергачівський

9

1

7

7

1

7

55

Зачепилівський

7,9

 

1

9

 

1

37

Зміївський

1,36

1

2

13

1

2

74

Золочівський

1

 

1

13

 

1

72

Ізюмський

1,6

 

 

17

 

 

60

Кегичівський

0,8

 

2

14

 

2

38

Коломацький

0,3

 

1

4

 

1

33

Красноградський

1

1

 

13

1

 

55

Краснокутський

1

 

2

11

 

2

64

Куп'янський

1,3

 

 

19

 

 

70

Лозівський

1,4

 

2

19

 

2

82

Нововодолазький

1,2

 

2

13

 

2

56

Первомайський

1,2

 

 

18

 

 

58

Печенізький

0,5

 

1

4

 

1

11

Сахновщинський

1,2

 

1

15

 

1

63

Харківський

1,4

2

14

14

2

14

90

Чугуївський

1,1

 

6

13

 

6

34

Шевченківський

1

 

1

15

 

1

59

Близнюківський район

Був заснований в 1923 році, його центром є селище Близнюки. Район розташований у межах Полтавської рівнини, в степовій зоні південної частини Харківської області, на вододілі Дніпра і Сіверського Донця.

Загальна площа Близнюківського району складає 1380 кв. км. Відстань від райцентру до Харкова: залізницею: 166 км, автотрасою: 175 км

Населення Близнюківського району складає 22,5 тис осіб, при цьому міське населення становить 4181 чоловік (19.0%), а сільське -17793 (81,0%) (інформація станом на 01.01.2007 р)

Кількість дорослого населення - 18244 осіб, підлітків -881осіб, дитей – 3375 осіб

Зараз на території району мешкає 7741 пенсіонер (32,7% від загального населення). Щільність населення в районі - 19 чоловік на 1кв.км.

Показник народжуванності у 2006 році становив 9,0 на 1000 аселення, показник загальної смертності 20,9 на 1000 населення, природний рух населення -11,9.

Медична галузь району представлена двома установами КП "Близнюківська ЦРЛ" та КП "Близнюківський РЦ ПМД".

В умовах фінансового дефіциту для покращення надання медичної допомоги серед населення району постійно проводиться робота по залученню нових членів лікарняної каси, в лікарняній касі налічується 3313 чоловік, що становить 14,7% від всього населення.

Борівський район

Вперше було створено в межах Борівської волості в 1923 році в результаті скасування старого адміністративного поділу. Двічі, в 1930 та 1962 роках, район ліквідовувався як постійна адміністративно-територіальна одиниця і входив до складу Ізюмського району. Відновлений 1966 року, він існує до цього часу.

Загальна територія району 875,33 кв.км, що складає 2,8% від загальної площі Харківської області. В районі налічується 39 населених пунктів.

Адміністративним центром району є селище міського типу Борова, його віддаленість від Харкова складає 165 км.

Станом на 01.01.2007 р на території Борівського району проживає 18693 особи, з них 6141 чол. Міського (32,9%) та 12552 чол. сільського населення (67,1%), в тому числі, 6,2 тис.осіб - пенсіонери (32,7% від загальної кількості населення).

Кількість дорослого населення - 15839 осіб, підлітків -667осіб, дитей – 2694 осіб

Показник народжуванності у 2006 році становив 9,3 на 1000 аселення, показник загальної смертності 20,8 на 1000 населення, природний рух населення -11,5.

Густота населення в районі становить 42,9 чол. на 1 кв.км.

69% населення району є українці, крім того, в районі проживають росіяни, білоруси, вірмени, євреї. Всього - представники 59 національностей.

Крім центральної районної лікарні медична галузь району представлена районною поліклінікою, 1 дільничною лікарнею, 6 амбулаторіями сімейного лікаря, 13 фельдшерсько-акушерськими пунктами.

Вовчанський район

Було створено в 1923 році на території колишнього Вовчанського повіту, але сучасні межі він набув у 1966 році.

Адміністративним центром району є місто Вовчанськ. Відстань від райцентру до Харкова становить автотрасою 72 км

За своєю територією район посідає друге місце в Харківській області: його площа складає 1888,1 кв.км (6% від загальної території області).

По території району протікає 13 річок і розташоване 1 водосховище. Район розташований у північно-східній частині Харківської області і межує з Великобурлуцьким (на сході), Печенізьким (на півдні) та Харківським (на заході) районами області, а також Шебекінським та Волоконівським районами Бєлгородської області Російської Федерації (на півночі). Загальна протяжність державного кордону з Росією складає 117,5 км.

Станом на 01.01.2007 р у Вовчанському районі проживає 50,4 тис осіб, з них 28,8 тис міського населення (57,9%) і 21,6 тис сільського (42,1%), 16770 пенсіонерів, що складає 32,0 % від загальної кількості населення. Щільність населення складає 27,5 чол. на 1 кв. км.

Кількість дорослого населення - 41550 осіб, підлітків -2296 осіб, дитей – 6554 осіб

Показник народжуванності у 2006 році становив 9,1 на 1000 аселення, показник загальної смертності 22,5 на 1000 населення, природний рух населення -13,4.

В районі налічується 95 населених пунктів, з них: 1 місто районного значення, 3 селища міського типу і 91 сільський населений пункт. В районі 23 сільських та 3 селищні ради.

Медичні заклади району представлені 3 дільничними лікарнями, 4 лікарняними установами та 42 ФАПами, де працюють лікарі сімейної медицини.

Дергачівський район

Частина легендарного козацького краю - Слобожанщини. Датою заснування району вважається 7 березня 1923 року, коли уряд України затвердив новий адміністративно-територіальний поділ. Центр району - місто Дергачі з майже двадцятитисячним населенням.

Загальна площа району складає 900 кв.км, або 2,9 % території Харківської області.

Населення району (станом на 01.01.2007)-  95,8 тис осіб, з них:

 • 68,3 тис чоловік (71,3%) - міське населення;
 • 27,5  чоловік (28,7%) - сільське населення.

Кількість дорослого населення - 79774 осіб, підлітків -3465 осіб, дитей – 12561 осіб

Показник народжуванності у 2006 році становив 9,0 на 1000 аселення, показник загальної смертності 20,0 на 1000 населення, природний рух населення -11,0.

Загальна кількість пенсіонерів в районі 28,147 тис. чоловік (29,2%). За щільністю населення (103 людини на 1 кв. км) район займає одне з провідних місць в області.

Медичне обслуговування населення Дергачівського району здійснюють 30 лікувально-профілактичних заклади, 14 амбулаторій, 3 здравпункти і 9 ФАПів.

На території району знаходиться один з кращих в Україні лікувально-курортних профілакторіїв - санаторій "Березівські мінеральні води" на 1100 місць.

Краснокутський район

Був створений у серпні 1923 року відповідно до адміністративно-територіального поділу із Краснокутської, Козіївської, Пархомівської, Качалівської і Мурафської волостей. У повоєнні роки до його складу увійшли села Колонтаїв, Любівка, Костянтинівка, Котелевка, Слобідка, Каплунівка, Рябоконево та інші населені пункти. Адміністративним центром району є селище міського типу Краснокутськ. Територія району складає 1040,8 кв.км (3,1% від загальної прощі Харківської області).

Населення району (станом на 01.01.2007) налічує 30,5 тис  осіб у т.ч.:

 • міського 9,4 тис осіб (30,8%);
 • сільського – 21,1 осіб (69,2%).

Кількість дорослого населення - 25134 осіб, підлітків -1176 осіб, дiтей – 4190 осіб

В районі мешкає 10375 пенсіонерів (або 33 % наявного населення).

Показник народжуванності у 2006 році становив 9,8 на 1000 аселення, показник загальної смертності 21,0 на 1000 населення, природний рух населення -11,2.

Щільність населення по району - 30,1осіб на 1 кв. км.

До складу району входять 2 населені пункти міського типу та 64 сільських населених пунктів, що об'єднані у 2 селищні і 11 сільських рад.

В районі налічується 33 медичні установи, у тому числі:

 • лікарняні установи - 1;
 • амбулаторій сімейного лікаря - 12;
 • ФАПів - 20.

Первомайский район

Загальна територія району 1200 кв.км. В районі налічується 58 населених пунктів.

Адміністративним центром району є місто обласного підпорядкування Первомайськ.

Густота населення в районі становить 44,5 чол. на 1 кв.км.

Населення району (станом на 01.01.2007) налічує 50,4 тис  осіб у т.ч.:

 • міського 31,5 тис осіб (62,5%);
 • сільського – 18,9 тис осіб (37,5%).

Кількість дорослого населення – 42069 осіб, підлітків -1948 осіб, дитей – 6383 осіб

Показник народжуванності у 2006 році становив 9,1 на 1000 аселення, показник загальної смертності 17,8 на 1000 населення, природний рух населення -8,7.

Партнери

Етапи виконання проекту

Офіс проекту

Твінінг та партнерство лікарень

Новини

  EposEcorysNI-CO
Проект фінансується Європейським Союзом Проект виконується консорціумом EPOS спільно з ECORYS та NI-CO
     

Погляди, відображені у цій публікації, не обов'язково збігаються з поглядами Європейської Комісії